Sponsoring

'Deze expositie geeft een mooi inkijkje in de beleving en het gevoel van mensen met autisme.

De beelden zijn prachtige illustraties hiervan!'  (reactie van een bezoeker)

 

Aan de verschillende exposities (realisatie, onderhoud en uitbreiding), volgende boeken (initiële investering in vormgeving en druk) en later ook het lesmethode (opzet, vormgeving en realisatie) zijn kosten verbonden.
Een eerste deel in de vorm van de financiering van de realisatie van de eerste expositie is al afgerond. Deze is verzorgd door de gemeente 's-Hertogenbosch. Ik dank de gemeente en in het bijzonder (voormalig) wethouder Paul Kagie daarvoor zeer.

Voor het onderhoud en de uitbreiding van de andere exposities, komende boeken en lesmethode zijn ook fondsen nodig.

Daarover ga ik graag in gesprek met partijen die daarin een rol willen en kunnen spelen.

 

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een eigen ANBI stichting.


Voor informatie hierover, bel 06-24519184 of mail even.